Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców w 2023 roku

Status zatrudnionego  Sposób wynagradzania

Wysokość wynagrodzenia:
od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
pracownik stawka miesięczna nie niższe niż 3490 zł nie niższe niż 3600 zł
stawka godzinowa ● za styczeń, maj, czerwiec - 20,77 zł
● za luty - 21,81 zł
● za marzec - 18,97 zł
● za kwiecień - 22,96 zł
● za lipiec, wrzesień - 21,43 zł
● za sierpień, październik - 20,45 zł
● za listopad - 22,50 zł
● za grudzień - 23,68 zł
przyjmujący zlecenie/osoba świadcząca usługi stawka godzinowa (nie dotyczy wynagrodzenia określonego w umowie wyłącznie jako prowizja i większości umów o sprawowanie opieki) nie niższe niż 22,80 zł za godzinę nie niższe niż 23,50 zł
Podstawa prawna:
● art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207
● § 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. - Dz.U. z 2022 r. poz. 1952